Rotary

RotaryMoE_RGB
Rotary is een internationale serviceorganisatie, waarvan de leden dienstbaar willen zijn aan de samenleving. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Rotarians zijn bereid hun (vak-) kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten.
www.rotaryclubveenendaal-regio.nl

logo-rcveenendaalregio_nieuw